KRÓTKOTERMINOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Zakres ubezpieczenia:
- Naprawa pojazdu w miejscu zdarzenia
- Holowanie uszkodzonego pojazdy do najbliższego punktu naprawczego lub z miejsca zdarzenia na terytorium Polski
- Zakwaterowanie podróżujących na czas naprawy pojazdu
- Kontynuacja podróży w razie kradzieży pojazdu - Kierowca zastępczy
- Pojazd zastępczy oraz kontynuacja podróży - Pomoc informacyjna, pomoc tłumacza

POWRÓT