Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Zakres ubezpieczenia:
- Koszty Leczenia po zdarzeniu za granicą ( również w przypadku zdarzeń na stoku narciarskim)
- Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu - Pomoc Assistance 24h
- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy
- Ubezpieczenie od kradzieży bagażu i sprzętu sportowego

POWRÓT